Atombombene sprengte menneskeverdet, forsvaretsforum.no

Robert Mood, Røde Kors-president og tidligere generalløytnant

6. og 9. august 1945, Hiroshima og Nagasaki. To datoer og stedsnavn som representerer de aller svarteste øyeblikk i vår felles historie når det kommer til vurderingen av menneskers verdi. Menneskeverdet ble vurdert som en brikke som ikke var viktig nok i det strategiske, militære spillet da beslutningen ble tatt om å slippe ikke bare én, men to atombomber, med tre dagers mellomrom, over Japan. […]

Forestillingen om at atombombene var årsaken til at Japan kapitulerte og 2. verdenskrig tok slutt, lever i beste velgående på museer rundt omkring. Men det er altså høyst diskutabelt om det faktisk var slik. Likeledes er det på grensen til useriøst å hevde at atomvåpnene har forhindret krig siden august 1945.

Det viktigste er imidlertid at sannsynligheten for bruk av atomvåpen i krig og konflikt øker år for år; inhumane massedrapsvåpen som ikke skiller mellom stridende og sivile, slik alle krigførende parter er forpliktet til etter internasjonal humanitær rett og med kraft til å utslette vår sivilisasjon.

Den utviklingen må stanses! Läs artikel