Hvis det virkelig går galt, er det over og ut, forsvaretsforum.no

Kjølv Egeland, forsker ved Folkerettsinstuttet

Atombombingen av Hiroshima og Nagasaki forkortet krigen i Stillehavet , og sparte dermed utallige liv, skriver Harald Høiback i Forsvarets forum 7. august. Ikke nok med det: «vårt rettighets- og velferdssamfunn er basert på den amerikanske atomparaplyen». Faktisk er det få oppfinnelser som har spart så mange menneskeliv som atombomben, kan vi lese.

Dette er spennende hypoteser. Men har de empirisk belegg? […]

For det første er det ingenting som tyder på at beslutningene ble nøye overveid. Atombombene ble bygget under forutsetning av at de ville brukt – og det ble de. Det lille som var av diskusjoner innad i den amerikanske regjeringen, dreide seg i all hovedsak om hvor bombene skulle slippes, ikke om de skulle slippes. Her er møtereferatene tydelige.

For det andre kan det virke som om tallene Truman og Stimson oppga som estimater for amerikanske tap, var sterkt overdrevet. Som Høiback klokt påpeker, vil vi aldri kunne vite med sikkerhet hvor mange som ville blitt drept dersom krigen hadde fortsatt. Det beste vi har, er amerikanernes egne estimater: Ifølge militærets utregning fra sommeren 1945, ville en fullskala invasjon av Japan i verste fall koste rundt 46.000 amerikanske soldaters liv. […]

Trumans stabssjef, admiral William Leahy, mente bruken av «dette barbariske våpenet» hadde vært «helt uten materiell betydning for krigen mot Japan. Japanerne var allerede beseiret og klare til å overgi seg». Noen få uker før Hiroshima, da Stimson forklarte atomplanen til general Eisenhower, skal sistnevnte ha gitt uttrykk for at han var imot bruk av atomvåpen, av to grunner: «For det første var japanerne klare til å overgi seg, og det var ikke nødvendig å slå dem med den fæle greia. For det andre hatet jeg å se landet vårt bli det første til å bruke et slikt våpen». Läs artikel