Återinförd värnplikt nödvändig, allt för många tar vår fred och frihet för given, Nils Wiklund, ledare, blt.se

[…] Genom den återinförda värnplikten blir rekryteringsunderlaget dessutom betydligt bredare och större igen. Unga män och kvinnor från hela landet och från alla olika delar av samhället innebär avsevärt större möjligheter att få in andra kategorier än de som söker yrket på frivillig basis i dag. Ett av problemen med att rekrytera officerare från dagens anställda soldater och sjömän är att många tyvärr saknar kompletta gymnasiebetyg och därmed formell behörighet för officersyrket.

Utöver detta finns andra vinster som inte ska förringas. Det handlar om den svenska försvarsviljan. Genom värnplikten knyts folket närmare Försvarsmakten och förståelsen för varför vi måste ha ett fungerande försvar ökar. Den bristande förståelsen är ett problem i vårt samhälle i dag då allt för många, både unga och gamla, tar vår fred och frihet för given då det finns en allt för utbredd ”någonannanism”. Det vill säga, att det säkert finns någon annan som kan göra det jobbiga och farliga så att jag själv slipper. Läs  ledaren