På västkusten mycket nytt, forsvarsmakten.se

Under veckan genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet en samövning med personal och enheter ur 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen. Övningarna genomfördes strax utanför Göteborg och innehöll moment som skarpskjutning, minröjning och flera olika logistiska delar.

17:e bevakningsbåtkompaniet tillhör Amfibieregementet i Göteborg medan 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Det är mycket som skiljer de olika enheterna men faktum är att det också finns stora likheter – framför allt är alla tre krigsförband i marinen. De har gemensamma beröringspunkter och behöver därför öva tillsammans. Läs pressmeddelande