Årsöversikt 2016 – Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, forsvarsmakten.se

Vår omvärld har knappast blivit säkrare under 2016. Läget i vårt närområde, hotet från terrorismen och konflikterna i Syrien och Irak är bara några exempel på skeenden som engagerat Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det framgår av den årsöversikt som nu publicerats…

…Huvudaktörerna i Sveriges närområde är Ryssland och de västländer som ingår i Nato. Dock finns det säkerhets- och försvarspolitiska nyansskillnader bland Natomedlemmarna. Europeiska unionen (EU) är också en framträdande säkerhetspolitisk aktör i närområdet. Ryssland eftersträvar ett större politiskt inflytande, stärkt nationell säkerhet och har fortsatt en hög säkerhetspolitisk ambition. Att Ryssland eftersträvar ett större inflytande i internationell politik har under senare år blivit tydligt rörande såväl länderna i det forna Sovjetunionen som i närområdet. Rysslands militära insatser i Ukraina och Syrien visar på beslutsamhet och hög ambition i detta avseende. Ryssland har inte gjort någon hemlighet av sitt intresse för utvecklingen i Sveriges närområde…

USA fortsätter sin återbalansering mot Asien, men har samtidigt gett frågor som rör den europeiska förnyad prioritet. En mer omfattande militär förmåga i Europa, inklusive fler amerikanska militära förband, är beslutad. Det uttalade syftet är en höjd tröskelförmåga inom ramen för Natos kollektiva försvar. Vid sidan av detta genomför flera europeiska Nato-länder försvarssatsningar, i synnerhet kring Östersjön. Läs rapporten