Arméns strid på djupet, kkrva.se

Johan Althén , överstelöjtnant vid Norrlands dragonregemente K 4.

I tidigare inlägg har jag diskuterat jägarförbandens strid på djupet allmänhet. I detta inlägga kommer jag att presentera Arméns definition av strid på djupet beskriven i slutrapporten efter studien strid på djupet 2035. En studie som genomfördes mellan 2019 fram till slutet av 2021 och som beskriver hur Armén uppnår verkan på djupet i ett framtida 2035. […]

Studien beskriver att konceptet bygger på självständiga jägar- och underrättelseförband med förmåga att under lång tid och med okonventionella metoder lösa uppgifter i krävande miljöer över hela konfliktskalan. Dessa förband har förmåga att upptäcka, lokalisera och bekämpa högvärdiga mål. Bekämpningen sker dels som en del av Försvarsmaktens långräckviddiga bekämpningsförmåga, dels med lätta stridande jägarförband på djupet.

Vidare medför förbandens höga tillgänglighet och lätta konfiguration en god operativ rörlighet till uppdragsområdet, vilket även kan ligga i närområdet utanför Sveriges gränser. En framgångsfaktor som studien beskriver är att tidigt påverka en motståndare med metoder som medför att uthålligt kunna påverka denne fortsatt över tid. Ledning av förbanden sker från eget område. Läs artikel