Armén utvecklar sin verksamhet under Bold Quest, maavoimat.fi

Armén deltar i validerings- och testningsövningen Bold Quest 19.1 som en del av den normala övningsverksamheten. Markstridsskolans skjutövning hålls i Rovajärvi 30.4–24.5 och Jägarbrigadens stridsövning i Sodankylä 11–25.5. Ledningssystemsektorns operationscenter för övningen Bold Quest 19.1 finns i Riihimäki. […]

Största delen av de finländska trupperna samt artilleri- och granatkastarmaterielen i Rovajärvi kommer från Kajanalands brigad och Björneborgs brigad. Största delen av den utländska personalen och materielen kommer från Sverige, Belgien och Frankrike. Förberedningarna inför övningen i Rovajärvi inleddes i slutet av april. Skjutövningen pågår under perioden 12.5–24.5.

I Jägarbrigadens stridsövning Riekko 19 i närheten av Sodankylä deltar personer från Finland och utlandet. Målsättningen med övningen är att stärka stridsteknik och prestationsförmåga för den beväringstrupp som är i trupproduktion vid Jägarbrigaden. Personalen som deltar i övningen kommer i huvudsak från Jägarbrigaden och Kajanalands brigad. De utländska övningstrupperna kommer från Norge och USA. Utöver personal deltar Norge även med CV90-pansarskyttebandvagnar. Chef för övningen är överstelöjtnant Petri Sipilä från Jägarbrigaden. Läs pressmeddelande