Året da Forsvaret begynte å snakke sant, nordnorskdebatt.no

Oddvar Nygård, kommentator

[…] I en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i februar ble det slått fast at Forsvaret ikke holder mål. Beredskapen er for dårlig, utholdenheten for svak og kapasiteten til å beskytte baser og nøkkelinstitusjoner er mangelfull, var noen av flere mangler med dagens forsvar. FFI-rapporten slo også fast at gjeldende Langtidsplan for Forsvaret (LTP) ville bli mye dyrere enn antatt. Overskridelsene beløper seg til milliarder av kroner.

Oppsummert var det bildet som ble tegnet fra høyeste hold i forsvarssektoren dette: Norge har for tiden et delvis dysfunksjonelt forsvar. Borte var regjeringens propaganda om «historisk satsing» på Forsvaret. Borte var tåkepraten. Borte var avvisningen av alle kritiske påpekninger om de åpenbare svakhetene i Forsvaret. Endelig snakket man sant om tilstanden i Forsvaret.[…]

For å ta bare ett eksempel på hvordan forsvarstoppene lenge må ha talt mot bedre vitende: Skandaleanskaffelsen av de nye NH90-helikoptrene som skulle betjene både fregattene og Kystvaktens fartøyer. Den ene forsvarsminister og forsvarssjef etter den andre har siden 2012 hardnakket hevdet at NH90 var et nærmest genialt kjøp. Først i 2019 har pipa fått en annen lyd. Nå er det ingen som benekter at anskaffelsen må sies å være en fullblods skandale. Ingen NH90-maskiner er per i dag operativ som planlagt – 19 år etter at beslutningen om kjøpet ble fattet. Og først i 2018-2019 ble det innrømmet at kostnadene til vedlikehold av NH90 er skyhøye og sprenger alle budsjetter. […]

Anskaffelse av nytt materiell til Forsvaret har på flere områder vært et sorgens kapittel. Helt på tampen av 2019, i desember, kom det en ny rapport fra FFI: «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen 2021-2024». I denne rapporten rettes det sterk kritikk mot anskaffelsesregimet i Forsvaret. Ett forhold er at de store kjøpene, som F-35 kampfly, nye ubåter og NH-90, ikke styres av Forsvaret, men av Forsvarsdepartementet. Et annet forhold rapporten peker på, er at innkjøpsapparatet består av opptil 1000 ansatte som er involvert i både store og små anskaffelser. Läs artikel