Arctic Challenge Exercise 2017, forsvarsmakten.se

Under perioden 22 maj till 2 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17, genomförs för tredje gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år. I år deltar strax över 100 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från tolv olika länder. I övningen medverkar cirka 3 500 personer, varav ca 1 000 är övade…

Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat. Läs pressmeddelande