Arbetet med att stärka EU:s energisäkerhet behöver intensifieras, regeringen.se

Regeringen anser att det behövs konkreta förändringar i den europeiska energiförsörjningen. EU:s medlemsstater behöver minska sitt beroende av energi från Ryssland. Det sa EU-minister Hans Dahlgren och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar vid en pressbriefing. 8…]

Omkring två procent av den totala svenska energitillförseln utgörs av naturgas, varav uppskattningsvis hälften bedöms komma från Ryssland. Men flera EU-länder är beroende av rysk gas för att klara energiförsörjningen. Läs pressmeddelande