Danmark spänner försvarsmusklerna, svd.se

Danmark ökar sin försvarsbudget kraftigt och landet ska hålla en folkomröstning om tätare försvarssamarbete inom EU.

– Det fanns en tid före Rysslands anfall på Ukraina och det finns en tid efter, säger statsminister Mette Frederiksen. […]

Det tvärpolitiska avtalet innebär bland annat en ökning av försvarsbudgeten till 2033, vilket skulle kosta staten 18 miljarder danska kronor. […]

Förutom den ekonomiska delen innebär avtalet att det danska folket ska få ta ställning till om landet fullt ut ska delta i EU:s försvarssamarbete.

– Det ska hållas en folkomröstning den 1 juni, där vi råder danskarna att mycket tydligt rösta för att avskaffa våra förbehåll, säger statsminister Mette Frederiksen på en presskonferens i Köpenhamn.

Förutom folkomröstningen gäller det alltså att höja försvarsbudgeten, från dagens 1,5 procent av bruttonationalprodukten till 2 procent 2033, vilket Nato vill, och utöver det avsätta 7 miljarder (danska) kronor de närmaste två åren för att stärka försvar, diplomati och humanitära insatser. Läs artikel