Att gå med i Nato gör inte Finland säkrare, aftonbladet.se

Janne Wass, chefredaktör för den finlandssvenska vänstertidskriften Ny Tid

[…] Majoriteten av finländarna har traditionellt motsatt sig ett Natomedlemskap. Men nu verkar opinionen ha vänt. Enligt en undersökning beställd av den finländska rundradion Yle, publicerad 28 februari, stöder nu 53 procent av medborgarna att Finland går med i Nato. Det är i sig inte förvånande: det finländska Natostödet är som en jojo, som går upp varje gång den ryska björnen ruskar på sig, och sjunker igen då läget lugnat sig.

Vänstern har alltid motsatt sig ett Natomedlemskap, såväl socialdemokraterna i det nuvarande statsministerpartiet SDP, som det radikalare Vänsterförbundet, också nu med i regeringen. Det här har inte förändrats i sak, men under Ukrainakriget har det höjts röster inom SDP som åtminstone öppnat för en diskussion.

Den finländska vänsterns Natomotstånd ska inte misstas för ett stöd för Putin. Det är inom de högerextrema kretsarna i Finland som Putinvännerna finns. Med undantag för några avdankade 70-talskommunister som lever i villfarelsen att Putins Ryssland fortfarande är något slags motpol till den amerikanska militärimperialismen, ser den finländska vänstern Putinregimen som snarast fascistisk. […]

Rysslandsexperter ser Vladimir Putins expansionism som ett led i att återupprätta Sovjetunionens storhet: Putin har sagt att den största tragedin i Rysslands historia var unionens fall – i hans ögon var det inte fråga om självständiga stater som frigjorde sig från unionens förtryck, utan om att Ryssland splittrades. Putin ser Ukraina som en del av Ryssland – till viss del gäller detta också de baltiska staterna. Gemensamt för dem alla är att de är forna Sovjetstater stater där det bor stora mängder slaviska folk. Finland och Sverige har däremot aldrig varit en del av denna gemenskap, eller av Sovjetunionen. Vi delar inte samma kultur, språk eller historia. Därför är Putin inte heller ett dugg intresserad av att invadera oss – så länge vi inte utgör ett militärt hot. Vilket vi skulle göra i hans ögon om vi gick med i Nato. Läs artikel