Är Hemvärnet en del av Försvarsmakten? hemvarn.wordpress.com

Är Hemvärnet en del av Försvarsmakten? Många tycker säkerligen att svaret är självklart, trots att man kanske inte tycker lika. För att förstå ämnet måste man förstå både Hemvärnet och Försvarsmakten, samt förstå skillnaden mellan gement ”f” och versalt ”F”.

För att kunna förstå frågan måste man först förklara att det finns två definitioner på ”försvarsmakten”, de beskrivs enklast som lilla och stora F. Förstår man inte skillnaden blir det lätt svårt att missförstå vad som avses när ”försvarsmakten” diskuteras, och så även Hemvärnets relation till begreppet. Denna artikel tittar närmare på begreppet försvarsmakten och hur Hemvärnet förhåller sig till det. Läs artikel