Är det så bra med Nato? Hans Kinell i Dalarnas Tidning

Socialdemokratins motstånd mot svenskt medlemskap i Nato häcklas i DT:s ledare den 2 oktober. Motståndet sägs vara ett nostalgiskt fasthållande vid tron på den svenska modellens överlägsenhet. Men hur bra är ett framtida svenskt medlemskap i Nato? Det medför inte bara rättigheten att få hjälp med försvar vid angrepp. Det innebär också skyldighet att hjälpa andra som angripits. Svensk militär – i den mån den då existerar – skulle bli delaktig i krig på främmande mark under Nato-ledd och troligen amerikansk ledning.
Svensk trupp är känd för att i fredsbevarande operationer kunna behålla vett och sans i trängda lägen. Den centraliserade krigsledning som blir följden av Nato-medlemskapet är främmande och riskabel för svensk trupp. Läs artikel