Amerikanske bombefly skal muligens operere fra Norge, nrk.no

Ifølge det nederlandske luftfartsmagasinet Scramble skal fire amerikanske bombefly av typen B-1B Lancers utplasseres på Ørland i februar.

Hvorfor de kanskje kommer, er foreløpig unntatt offentligheten. Professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, mener uansett dette følger et mønster han har sett de siste årene.

– Norge og USA er inne i en ny, kald krig med Russland. Man ønsker først og fremst å avskrekke og åpner i mindre grad opp for beroligende tiltak, sier han.

Heier legger til at Norge spiller en viktig del i USAs fremskutte forsvar i nordområdene fordi det ligger nærme den trusselen USA frykter mest i en krisesituasjon: de russiske atomstyrkene.

– Norge trekkes aktivt inn i stormaktsrivaliseringen mellom Russland og USA. Det øker sannsynligheten for at Norge blir en slagmark for USA og Russland hvis det skulle bli en konflikt eller en krise som spinner ut av kontroll. Norges interesse ligger i å balansere mellom USA i vest og Russland i øst, sier han. Läs artikel