Amerikanske baser på norsk jord, klassekampen.no

Bjørgulv Braanen

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har skrevet under en avtale med USA som gir Pentagon adgang til åtte nye militære baseområder, eller «omforente områder» som det eufemistisk [forskjønnende, formildende, omskrivende] skal hete.  […]

I de «omforente områdene» skal USA ha uhindret og eksklusiv adgang og kan stasjonere alle typer utstyr – uten innsynsmuligheter og kontroll fra norske myndigheter. Avtalen åpner for at amerikanske styrker kan ignorere norsk lov og folkerettslige forpliktelser hvis USA mener norsk regelverk strider mot «amerikanske tjenstlige behov». Norge kan heller ikke kontrollere at atomvåpen ikke utplasseres på norsk jord. «Det skal ikke gjennomføres ombordstigning eller kontroll av luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, uten etter samtykke fra USA», heter det i avtalen. […]

Regjeringen hevder at avtalen ikke er noe brudd med den norske basepolitikken, som ble utformet da Norge gikk inn i Nato i 1949. I en erklæring fra forsvarsminister Jens Christian Hauge (Ap) 5. mars 1949 het det:

«Den norske regjering vil aldri tillate at norsk område blir brukt i en politikk som har aggressive formål. Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium, så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for angrep.»

Når Norge nå gir USAs militære styrker eksklusiv adgang til utvalgte militære områder, er det vanskelig å kalle det annet enn baser, selv om det er opp til amerikanerne å bestemme i hvilket omfang de skal ha permanente styrker der. Läs artikel