Amerikansk vapenjätte friar till Finland: ”Ni kan räkna med oss i krig”, hbl.fi

Världens största vapentillverkare, amerikanska Lockheed Martin, menar att det inte är ett problem att deras jaktplan F-35 ibland måste ner till Italien på service. Jaktplanet är en av fem kandidater då Finland väljer efterträdare till F/A-18 Hornet. – I en kris kan vi sända ett fältteam till er, säger bolagets expert. […]

Låt säga att det skulle bli krig i Europa. Då har inte Finland någon möjlighet att sända planen till Italien på service. Vad tänker ni göra åt det?

– Det är en mycket spekulativ fråga. I en krissituation kommer alla att göra vad de bara kan för att stödja er i ert land. Dessutom har vi möjlighet att sända er ett fältteam till Finland som i så fall gör nödvändiga modifikationer tillsammans med den finska industrin.

HBL undrar med en viss skepsis om direktören för supporttjänster verkligen har befogenheter att på stående fot ge ett löfte om en amerikansk portabel serviceenhet som skulle reparera jaktplanen på plats och ställe i Finland ifall av krig.

Längst bak i konferensrummet sitter en man vid namn Mark Pranke som är ansvarig för den finska jaktplansupphandlingen och som flera gånger har varit i Finland och träffat försvarsmaktens representanter. Här tar han till orda och svarar:

– Nu talar vi om situationer eller modifikationer som inte existerar. Målet för programmet är att hålla planet i operativt bruk i Finland så att ert flygvapen kan använda det. Det är viktigt och vi kommer att göra allt vi kan för att stödja ert land och er industri, säger Pranke och tillägger att det faktum att det finns en anläggning i Europa, inte innebär ett krav på att flygplanen måste sändas dit och att målet är att uppdateringarna görs i Finland i så hög utsträckning som möjligt.

Steve Sheehy fortsätter och säger att det är skillnad på underhåll i fredstid och krig.

– Då jag tidigare i min karriär ägnade mig åt underhåll i strid gjorde vi saker på ett annat sätt än normalt. Ingrepp som under normala omständigheter hade tagit ett par veckor, gjordes på ett par dagar. Läs artikel