Ambassadör Klaus Törnudd om Finland och Nato

För Finland har det varit värdefullt att relationerna till Ryssland efter kalla krigets slut har varit stabila och till ömsesidig nytta. De goda relationerna har inte nämnvärt störts av att Finland som lojal medlem av EU tillämpar vissa sanktioner mot Ryssland efter ockupationen av Krimhalvön. Däremot är det helt uppenbart att hela förhållandet till Ryssland skulle påverkas drastiskt, om Finland gick med i alliansen. Ur vår synvinkel må Nato kunna ses som en organisation för solidariskt försvar mot yttre angrepp, men i Ryssland betraktar man den västliga alliansen med paranoid misstänksamhet.

Vad skulle vi således få, vilka vore följderna av ett hypotetiskt Nato-medlemskap för Finlands del?

o Det skulle göra Finland till ett frontlinjeland med över tusen kilometer gräns mot Ryssland, som förhåller sig orubbligt fientligt mot Nato. Det kunde bli cyberangrepp, hot och provokationer av olika slag. Visserligen kan det sägas, att vi fattar våra egna beslut, och man behöver inte måla fan på väggen. Ryssland fattar också sina egna beslut, och vi behöver inte bry oss om deras utlovade ’militärtekniska’ motåtgärder. Ja, så kan man säga, och var och en får dra sina egna slutsatser.

o Det skulle betyda att Finland förväntas ställa upp solidariskt i olika aktioner mot Ryssland, även sådana vilka föranleds av kriser i andra delar av Europa.

o Det skulle möjligen höja tröskeln för angreppshandlingar från Ryssland mot vårt territorium, men den tröskeln är hög redan nu.

Säkert kan man rita upp en mera komplicerad bild av problematiken kring Finland och Nato, men redan dessa slutsatser borde ingå i den offentliga debatten. För min del föredrar jag att hålla fast vid den nuvarande situationen. Det kunde tilläggas, att det med tanke på stabiliteten i hela Europa också är nyttigt att alla stater inte är direkt inkopplade i konfrontation med en misstänksam granne. Läget i Ukraina är svårt nog, och där behövs mycket tålamod för att få fram en fredlig utväg ur den nuvarande krisen.”

 

Ur Nya Argus 1–2:2022: ”Yrvaket intresse för Nato i Finland”. – Författaren är pol. dr och har haft framskjutna positioner inom Finlands utrikesförvaltning.