Hemvärnsbataljon i övning, forsvarsmakten.se

Här om veckan genomfördes stabs- och ledningsträningsövningen Geltic Bear, en av Hemvärnets största övningar. Normalt genomförs övningen centralt men på grund av dåvarande restriktioner övade hemvärnsbataljonerna enskilt ute i landet.

Vanligtvis samlar övningen hundratals hemvärnssoldater och aktörer från civila myndigheter tillsammans med ledningsstab i Enköping. Övningen fokuserar på bataljonsstabernas ledningsförmåga vid fred, kris och väpnat angrepp. På grund av restriktionerna som rådde under övningen befann sig respektive hemvärnsbataljon utspridda i regionen. Fokus på årets övning låg istället på konkreta beredskapshöjande åtgärder och kontroller. Syftet med övningen var att snabbt kunna påbörja ledning och lösa uppgiften. Läs pressmeddelande