Alt klart for flere amerikanske soldater i Norge, vg.no

Formalitetene er nå ryddet av veien for at antallet amerikanske soldater i såkalt rotasjonsbasert trening i Norge kan økes til 700 og ordningen forlenges. […]

Hensikten med utvidelsen og videreføringen av ordningen er økt samtrening mellom norske og allierte soldater i Norge. Dette mener VG om amerikanske soldater i Norge. Men det økte amerikanske nærværet har også møtt kritikk. SV mener det «i beste fall er en uthuling av norsk basepolitikk» og at Norge er best tjent med å ha en sterk norsk militær tilstedeværelse i nord, ikke å flytte amerikanske soldater nordover. Også Arbeiderpartiet har understreket at økt amerikansk nærvær i nord ikke må gå på bekostning av antallet norske soldater i Indre Troms.

Forskere spør seg dessuten om et økt amerikansk nærvær virkelig bidrar til økt sikkerhet for Norge på et tidspunkt da Vestens forhold til Russland er svært kjølig. Läs artikel