Allmänheten lurad om Sveriges militära förmåga, bt.se

Torkel Ivarsson

Medierapporteringen om hemvärnets beredskapsövning 5–6 juni är en intressant uppvisning i det nya begreppet ”fake news”. Här kokade försvarsmaktens pr-makare, överbefälhavaren och journalisterna en gemensam soppa med resultatet att allmänheten åter vilseleddes när det gäller vår militära försvarsförmåga. […]

Påståendet är direktfelaktigt. På 1980-talet genomfördes flera stora försvarsmaktsövningar varav Sydfront med 30 000 deltagare 1989 var den sista. Påståendet korrigerades på hemsidan med tillägget att övningen gällde hemvärnet som i dag utgör den största delen av armén. Hur många av dessa hemvärnssoldater som ställde upp har inte redovisats. Enligt mina källor rörde sig det om cirka 8 000 personer. […]

De verkliga förhållandena är ju, som alla med minsta intresse för landets försvar vet, helt annorlunda. Att tala om ”operativ effekt” är bara en ordlek. Den stora värnpliktsarmén, flyg och marin hade operativ förmåga och därmed en rimlig chans att försvara vårt territorium. Hemvärnet, visserligen föryngrat och med god personlig utbildning och utrustning, har i huvudsak rena bevakningsuppgifter.

Ett annat återkommande och okritiskt återgivet mantra är att ”den allmänna värnplikten är tillbaka”. Underförstått att nu är allt som vanligt igen, nu kan vi andas ut. Men detta är ju bara sant på ett formellt plan. I verkligheten kommer bara en bråkdel av årskullarna att kallas in för att fylla luckorna i den lilla yrkesarmén, eftersom rekryteringen till denna havererat.

Ett försvar som är väl rustat”, ”medborgarna ska lita på att landet fungerar bra i en kris”. De journalister som gör sig besväret att titta bakom flosklerna kommer snart att hitta ett förskräckande tomrum. Läs insändaren