Aktuella frågor avseende yttrande- och tryckfrihet och andra omistliga fri-och rättigheter

Rolf Andersson

Som våra läsare förhoppningsvis uppmärksammat är utgivarna av alliansfriheten.se varma anhängare av yttrande- och tryckfrihet och andra fri-och rättigheter såsom mötesfrihet, föreningsfrihet och demonstrationsfrihet. Vi har ambitionen att hålla oss hyggligt uppdaterade i dessa frågor och att efter förmåga förmedla kunskap vi inhämtar till läsarna. Vi är emellertid tacksamma för tips från våra läsare eftersom dessa spörsmål inte specialbevakas av oss.

Nedan följer en överblick över de nu mest akuta frågorna inom detta område.

FÖRBUD MOT RASISTISKA ORGANISATIONER

I maj i år lade en statlig kommitté fram ett betänkande om Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27). Förslagen i betänkandet är nu föremål för remissbehandling och svar ska ha inkommit till justitiedepartementet senas den 6 september 2021.

Vi är emot dessa förslag.

Skälen har utvecklats övertygande i bland annat en artikel av Ingemar Folke, som under lång tid både som praktiker och teoretiker haft sina ögon på dessa frågeställningar: Kontraproduktivt förbud mot rasistiska organisationer – Dagens Arena

Erik Göthe, under decennier utgivare av Tidskrift för Folkets Rättigheter och en konsekvent och principfast försvarare av yttrande- och tryckfriheten, ger i en äldre artikel en bakgrund till dagens strider, som ständigt tycks återkomma och blossa upp på nytt i en eller annan form men med samma kärnfrågeställningar:  fina uniformer.

Det tal av Tage Erlander som det hänvisas till återfinns här: Organisations- eller uniformsförbud? – BEVARA ALLIANSFRIHETEN.

I nästa steg återstår att bevaka remissutfallet och om regeringen sedan skulle anse att det är läge för att lägga en proposition. Man får hoppas att den tar sitt förnuft till fånga.

UTLANDSSPIONERI

Enligt regeringens hemsida den 7 april 2021 föreligger det ett ”utkast” till lagrådsremiss avseende ”Utlandsspioneri”. Förslaget som hänger i luften går tillbaka på ett betänkande från 2017 som remissbehandlats. Vad utkastet väntar på är oklart. Man får hoppas att det aldrig blir någon remiss till lagrådet.

Vi är emot dessa förslag,

Skälen har utvecklats i en artikel på den här sajten av Ingemar Folke.

Journalistförbundets yttrande över utkastet till lagrådsremiss är också mycket läsvärt.