Å kjøre på med amerikansk militærmakt i nordområdene kan bli farlig for Norge, forsvaretsforum.no

– I Russland blir Norge på mange måter sett på som USAs forlengede arm. Det er en farlig utvikling, mener NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.

Det har vært hektisk militær aktivitet i Norges nærområder den siste tiden. Forrige uke trente norske jagerfly sammen med seks amerikanske B-52 bombefly. Deretter dukket den «hemmelige» amerikanske ubåten USS Seawolf utenfor Tromsø.

Onsdag denne uken fløy et overvåkningsfly av typen RC-135 langs norskekysten opp til Barentshavet. Flyet sirklet utenfor Kola-halvøya der den russiske nordflåten har baser for sin ubåtflåte.

– Jeg oppfatter at det har vært en økning i aktiviteten. USA har gitt tydelige signaler om at de må vil satse mer i Nord-Atlanteren. Det fører til at Norge blir stående i midten mellom USA og Russland, sier Julie Wilhelmsen, som er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

– USA er vår nærmeste allierte. Norge har hatt et behov for å styrke forsvaret av eget territorium. Den raske løsningen på dette er å si ja til å bringe inn amerikansk militærmakt. På en måte er det forståelig, men det likevel en farlig utvikling, mener Wilhelmsen.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen, NUPI

Historisk sett har Norge balansert mellom behovet for et godt naboskap og evnen til militær avskrekking mot naboen i øst. Men siden annekteringen av Krim har Norge i større grad knyttet seg opp mot Nato og deltatt i amerikansk aktivitet i nord.

– USA har en stor tro på å vise makt så nærme grensen til Russland som mulig. De tolker det slik at dersom de viser militære muskler så kommer Russland til å trekke seg unna. Men hvis man ser på uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet eller utenriksminister Lavrov, så er ikke det tilfelle. Det samme står helt tydelig dersom man setter seg inn i de russiske militærdoktrinene, sier Wilhelmsen.[…]

Norge har på en måte gitt fra seg styringsmakten, mener Wilhelmsen.

– Man tenker at alt som er bra for USA, er bra for oss. Men slik er det ikke nødvendigvis. Norge blir på mange måter sett på som USAS forlengede arm. De siste fem årene har ikke Norge blitt sett på ikke lenger den sett på som den lille selvstendige pragmatiske naboen som man gjerne samarbeider med. Läs artikel