Forsvar og folk og fisk, nordnorskdebatt.no

Bjørnar Sellevold, Andenes

[…] Den utpregede pendlingen i helgene, som skjer fra nord til sør, er sterkt medvirkende til at befolkningsnedgangen er så stor som den er. En relativt stor andel av offiserskorpset, som innehar viktige stillinger i forsvaret nordpå, er registrert i kommuner sørpå.

Vi har i lang tid sett at en større del av offiserskorpset forlater landsdelen på torsdager og fredager, og returnerer først til sine tjenestestillinger nordpå ut på mandagen. Hvilken beredskap bidrar dette til, når ledere er borte store deler av uka?

Samfunnet må kreve at forsvarsledere, på forskjellig nivå, melder flytting, og bosetter seg i respektive kommuner nordpå. Det er en forpliktelse offiserene må ta på alvor. Jeg går ut fra at den nye oppegående forsvarssjefen ser dette dilemmaet. […]

En enorm forsendelse av fisk foregår fra Nord-Norge, og kjøres på kjøl og hjul sørover/til utlandet.
Denne fisken bearbeides ikke i Nord-Norge, men bidrar til arbeidsplasser og bosetting i andre land. Er det å vente at fiskerikommunene i Nord-Norge blør.
Det er en mye mer håndfast fiskeripolitikk som praktiseres på Island.

Der fisken eksporteres ubearbeidet ut av Island, har Island straffetiltak. Det gir trekk i kvoterettighetene til å fiske,  noe som straks merkes, og forandringer går mot bearbeiding i eget land/fylke. Slik fiskeripolitikk bidrar til å skape arbeid lokalt i sitt eget land/fylke, som igjen betyr styrking av bosettingen. Läs artikel