800 svenskar under finskt kommando i norra Finland, forsvarsmakten.se

På plats i finska Lappland kommer finska och svenska arméförband öva tillsammans under kommande vecka. Totalt cirka 800 svenska soldater ställs under finskt kommando tillsammans med drygt 1 300 finska soldater.

– När man väl befinner sig i trakten av Rovaniemi påminns man om den svenska frivilligkårens historia och de frivilliga som här stred under finska vinterkriget. Att följa i deras fotspår leder till eftertanke, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som är del av övningsledningen. Läs pressmeddelande