Marina övningar i Hanöbukten, forsvarsmakten.se

Samtidigt som minröjningsfartygen övar och röjer skarpa minor utanför Göteborg, börjar en luftförsvars- och ytstridsövning i Hanöbukten. Korvetter, patrullfartyg, helikoptrar, logistikförband och stridsflyg kommer under sju dygn att öva på att bekämpa en motståndare till sjöss.

– Övningen har två fokus. Det ena är att träna på att enskilt eller tillsammans med andra, bekämpa en motståndare till sjöss med sjömålsrobot. Det andra är luftförsvar, där vi tränar på att försvara oss mot fientligt flyg, säger John Theander som är biträdande övningsledare. Läs pressmeddelande