Försvarsmakten: Utom allt rimligt tvivel

Försvarsmakten har nu avslutat sin slutliga analys av händelserna i Stockholms skärgård i oktober 2014. En rapport har överlämnats till regeringen. Resultatet har också presenterats för utrikesnämnden och försvarsutskottet. Försvarsmaktens slutliga analys visar att det liksom i höstas är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014. Någon nationalitetsbestämning har inte kunnat göras.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/09/utom-allt-rimligt-tvivel/

Stormakter kan ha fredliga intentioner, Anders Björnsson

Professor Stefan Hedlund anslöt sig nyligen till något som har blivit ett omkväde i den svenska säkerhetspolitiska debatten: att ett avståndstagande från Ryssland uppträdande i olika internationella sammanhang skulle göra det naturligt för grannlandet Sverige att ansluta sig militärt till den makt som Ryssland ser som sin främste fiende och som är benägen att svara Ryssland med samma mynt. (Svenska Dagbladet Brännpunkt 15/9.)

Läs mer

Utrikesminister Margot Wallström: den militära alliansfriheten ger oss handlingsfrihet att stå upp för Sveriges suveränitet och verka för säkerhet i vårt närområde.

Under Riksdagens frågestund den 17 september besvarade utrikesminister Margot Wallström frågor från Hans Wallmark: Vi förblir tydliga. Vi svajar inte i vår säkerhetspolitik, och vi anser förstås från regeringens sida att den militära alliansfriheten också ger oss handlingsfrihet att stå upp för Sveriges suveränitet och verka för säkerhet i vårt närområde.

Samtidigt är det utrikespolitiken som i allra högsta grad utgör vår främsta försvarslinje. Vi stärker dessutom försvarsförmågan nu, under bred politisk enighet.

Utdrag-ur-Riksdagens-fragestund-2015

På vilket sätt löser Nato dagens säkerhetsproblem?

På Socialdemokraternas nyhetstidning  Aktuellt i politiken skriver Fyrvaktaren att ett svenskt Nato-medlemskap ökar spänningen i vår del av världen och för vapenlinjerna närmare direkt konfrontation med varandra utan att på något avgörande sätt förbättra förutsättningarna för oss att söka de praktiska samarbeten vi anser oss behöva.

Läs mer: http://www.aip.nu/default.aspx?page=58&blognytid=3

Anders Björnsson: Pliktens djupaste innebörd

Lumpen var en härlig tid. Den pågick för mig i tolv månader, femton om man räknar kadettskolan som följde direkt på. Det innebär inte att jag saknar den. Men jag är nästan säker på att jag skulle ha saknat den om jag inte hade varit med om den. Nu sörjer jag den för att den är avskaffad. Med rösterna 153 mot 150 beslöt Sveriges riksdag 2009 att lägga den allmänna värnplikten på hyllan. Det var ett av de dummare beslut som tillkom under alliansregeringens tid, skriver Anders Björnsson på sajten detgodasamhället.com.

Läs mer: http://detgodasamhallet.com/2015/09/22/gastskribent-anders-bjornsson-pliktens-djupaste-innbord/

Återremittera Natofrågan!

Sveriges 200-åriga alliansfria säkerhetspolitik har medverkat till att hålla landet utanför krig unikt länge. Trots att förhållandena i omvärlden skiftat drastiskt har det faktum att vi varit fristående från militära allianser haft stor betydelse för att freden har kunnat bevaras. Bondeförbundet/Centerpartiet har, tillsammans med Socialdemokraterna, varit garant för den svenska alliansfriheten, skriver Håkan Larsson (C), stämmoombud för Centerpartiet i Krokoms kommun, i ÖP. Håkan Larsson varit riksdagsman samt chefredaktör för ÖP.

Läs artikeln: http://www.op.se/opinion/debatt/aterremittera-natofragan

Natofrågan kräver folkbildning

Tomas Magnusson skriver i Etc att Natofrågan är ett avgörande vägval i den svenska freds- och säkerhetspolitiken. I 200 år har Sverige kunnat undvika krig genom neutralitet och alliansfrihetspolitik. De sista åren har ett gradvis närmande skett till militäralliansen Nato, och nu vill Moderaterna löpa linan fullt ut och se Sverige som fullvärdig Natomedlem.

Läs mer: http://goteborg.etc.se/debatt/natofragan-kraver-folkbildning