Natofrågan kräver folkbildning

Tomas Magnusson skriver i Etc att Natofrågan är ett avgörande vägval i den svenska freds- och säkerhetspolitiken. I 200 år har Sverige kunnat undvika krig genom neutralitet och alliansfrihetspolitik. De sista åren har ett gradvis närmande skett till militäralliansen Nato, och nu vill Moderaterna löpa linan fullt ut och se Sverige som fullvärdig Natomedlem.

Läs mer: http://goteborg.etc.se/debatt/natofragan-kraver-folkbildning