Peter Hultqvist: Sveriges Natobeslut påverkar Finland

– Om vi går med i Nato och ger upp vår alliansfrihet så ändrar vi Sveriges säkerhetspolitiska doktrin och skapar en ny situation för oss i Europa. Samtidigt skapar vi ett tryck på Finland att göra egna ändringar, säger Hultqvist.

Läs mer: http://hbl.fi/nyheter/2015-09-24/771672/hultqvist-till-lannen-media-sveriges-natobeslut-paverkar-finland