Torsdagen den 24 september står riksdagens Nato-delegation värd för ett möte. Deltar gör representanter för både medlemsländer och länder som är associerade medlemmar i Natos parlamentariska församling.

Ämnen som ska diskuteras är det svensk-finska och det nordiska försvarssamarbetet samt Sveriges samarbete med Nato. Två av programpunkterna går att följa via riksdagens webb-tv.

Kl. 14.45-16.15
Paneldiskussion om det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) och Sveriges samarbete med Nato.

Moderator: Mikael Holmström, försvarsreporter, Dagens Nyheter

Panel:
Dr Jacob Westberg, Försvarshögskolan
Stefan Ring, generalsekreterare, Allmänna försvarsföreningen
Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och försvar
Sven Hirdman, tidigare svensk ambassadör i Moskva och statssekreterare vid Försvarsdepartementet

Kl. 16.45-18.00
Diskussion med representanter för de svenska politiska partierna om ungdomsrörelser och säkerhets- och suveränitetsfrågor.

Sverige är associerad medlem i Natos parlamentariska församling. Denna status innebär att medlemmarna kan delta i debatterna och i merparten av de övriga aktiviteter som arrangeras men de har ingen rösträtt.

Följd debatten på webb-tv: http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/Aktuellt/Samarbete-tema-nar-Nato-delegationer-mots-i-riksdagen/