Wolodarski igår och idag

Söndag 18 december i Dagens Nyheter:

Europa och Sverige står inför ett historiskt skifte i utrikespolitiken. Det finns inte mycket tid för att ställa om.

Under det senaste kvartsseklet har svensk utrikespolitik präglats av idealism. Olika regeringar har – utan större risker för vår egen säkerhet – kunnat framföra principiella och moraliska synpunkter på läget i världen…

ad betyder det? För Europa är signalen kristallklar – räkna varken med att USA står upp för fri handel eller för fri säkerhet åt Europas demokratier. Varje land måste ta ansvar för sitt och komma med något värdefullt till förhandlingsbordet. Multilaterala avtal, som inbegriper många stater, lär mer och mer ersättas av bilaterala uppgörelser, det vill säga enskilda förhandlingar med Trumps administration…

Europa och därmed Sverige står inför ett historiskt skifte i utrikespolitiken. Vi måste högprioritera vårt närområde och vår nationella säkerhet.

Måndag 19 december i Dagens Nyheter:

..Det är förmodligen lättare att ha dialog med Kreml om man, till skillnad från Sverige, inte har monterat ned sitt försvar. Finland har kvar såväl värnplikt som viktiga delar av sin tidigare beredskap.

Här kan Sverige inte göra mer än att steg för steg reparera de försvarspolitiska misstagen från de senaste 20 åren. Det kommer att ta tid, och löses i sig inte genom ett medlemskap i Nato (försvarsalliansen har inga egna vapen eller trupper).