Winnerstigs moralism

Hufvudstadsbladet har intervjuat Mike Winnerstig, svensk  försvarsexpert, om Finlands säkerhetspolitiska linje. Winnerstig  är skarpt kritisk till finske presidenten Sauli Niinistös hållning som den framfördes på ambassadörsdagarna i Helsingfors förra året .

Presidenten slog  då fast att Finland inte kan ge utfästelser om militärt stöd  åt baltiska staterna. Finland koncentrerar sig på att försvara sitt eget territorium och det menade presidenten var det bästa bidraget Finland kunde ge för fred och stabilitet i Östersjöområdet.

Winnerstig säger att  Finland kan inte räkna med att få stöd av andra länder  vid en militär kris om man inte själv deklarerat att man vill komma  andra till undsättning. Argumentationen bygger på en romantisk  föreställning om att staters  säkerhetspolitik  baseras på moral: Om du inte vill stödja mig  så stödjer jag inte dig.

Så är det inte i verkligheten. Om Finland får  militärt  stöd eller  ej av andra stater beror på hur de värderar nyttan av ett  sådant  stöd utifrån sitt  eget  lands  säkerhet. Om man inte  ser den nyttan spelar det ingen roll  om Finlands president gjort vackra utfästelser åt ena eller  andra hållet.

I botten på Winnerstigs kan man skönja en ovilja mot att  små stater ser om sitt eget hus  och  satsar på eget försvar av hela territoriet. I Finlands fall har det omsatts genom ett starkt  på allmän värnplikt baserat försvar av hela territoriet. Det är en  försvarspolitisk linje som går stick i stäv med vad Nato önskar. Nato vill bygga insatsstyrkor som kan förflyttas till olika regioner och då finns inte  plats  för  nationellt territorialförsvar  särskilt inte om det bygger på allmän värnplikt. Det fick  Estland erfara då man drog på  sig skarp kritik från Natos generalsekreterare för att ha försökt  kopiera den finska modellen med allmän värnplikt och  försvar av hela landet.