Ville köpa franskt, di.se

På onsdag träffas Försvarsutskottet inför Patriotaffären med USA. Samtidigt kan Di publicera ett hemligt brev där Försvarets Materielverk lovordar alternativet Aster 30 SAMP/T.

Myndigheten vädjar till fransmännen att hålla på de eldenheter som Sverige erbjudits ifall Patriotaffären faller. […]

Kl 18 samma dag som regeringsbeslutet hade fattats mejlade en av FMVs högsta chefer, brigadgeneral Anders Carell, ett brev till Abdoulaye Samba i Eurosams ledning i Paris. Anders Carell skriver bland annat : ”Om diskussionerna med USAs regering av något skäl avslutas, hoppas Sverige att Eurosam fortfarande är öppet för en fortsatt diskussion angående de två uppgraderade eldenheterna SAMP/T liksom ett framtida  samarbete om utvecklingen av SAMP/T, liksom framtida  samarbete om utvecklingen av SAMP/T-systemet.” ( Di.se 1 augusti)