Vilket uppdrag har SVT när kriget närmar sig? aftonbladet.se

Mattias Beijmo, författare

I den Nato-debatt som följt kriget i Ukraina, kan ingen som konsumerar nyhetsmedier ha undgått alla vältaliga experter: Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan. Peter Mattsson, Försvarshögskolan. Tomas Ries, Försvarshögskolan. Och så vidare.

Går man igenom public service rapportering finns en förbluffande mängd experter från Försvarshögskolan. Någras Nato-iver är rätt tydlig, och enda alternativet verkar vara forskare från Utrikespolitiska Institutet.

Försvarshögskolans experters arbetstid finansieras av försvarsdepartementet, de måste även godkänna forskningsprojekt och totalförsvarsinitiativ. Högskolan delar lokaler med Utrikespolitiska institutet. De delar bibliotek och har ofta seminarier i samma salar. Utrikespolitiska institutet får sina medel i huvudsak av utrikesdepartementet. Ann Lindes gäng står för tre fjärdedelar av pengarna. Läs artikel