Den glömda historien bakom svensk neutralitet, svd.se

Dick Harrison,professor i historia vid Lunds universitet

Sverige deltog i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i två väpnade neutralitets­förbund, vilka hade som syfte just att skydda den lilla staten och dess sjöfart från mäktiga grannars övergrepp. Men det gick inget vidare – i synnerhet inte det andra förbunds­försöket – eftersom de deltagande ländernas flottor var för svaga.

När vi i nästa skede i stället anslöt oss till militära allianser gick det ännu värre, med en nationell katastrof som följd. Dessa upprepade misslyckanden tillhör huvudorsakerna till att vi därefter tog det försiktigt och höll oss på vår egen neutrala kant. Allianserfarenheterna fungerade avskräckande och bidrog till att forma den svenska utrikespolitik som vi först nu står i begrepp att fjärma oss från. […]

I nästa skede övergav Sverige planerna på väpnade neutralitets­förbund och blev i stället en aktiv part i de koalitionskrig som kännetecknade Napoleontidens Europa. Utgången av dessa äventyr är välkänd. Först besegrades vi grundligt av frans­männen och lämnades ensamma att hantera den ryska invasionen av Finland. Därefter tog vi revansch under Bernadotte och tvingade Danmark att avstå från Norge. Men sedan var det slut.

De gångna decenniernas allians­experiment hade lämnat en bitter eftersmak, och i det nya Sverige som växte fram efter 1814 års krig – vårt hittills sista – gjorde kungen och regeringen allt som stod i deras makt för att undvika att Sverige drogs in i nya förbund med främmande makter. Nästa stora officiella trend­brott skulle inte komma förrän i maj 2022. Läs artikel