Vil kutte i kjøp av F-35, forsvaretsforum.no

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer partileder i Rødt Bjørnar Moxnes.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Norge trenger en selvstendig forsvarspolitikk, som bygger på et sterkt nasjonalt forsvar og der Norges sikkerhetsinteresser og folkeretten går foran USAs globale stormaktsinteresser. […]

– Kampflyet F-35 har nå beregnede levetidskostnader på over 300 milliarder som vil ramme hele Forsvarets økonomi i årtier, og flyet er ikke engang egnet til suverenitetshevdelse over Norges havområder. Rødts politikk har hele tiden vært å kutte i dette kjøpet som ble til gjennom en tvilsom anbudsprosess under hemmelig amerikansk press, og å kutte i deltakelse i USA og Natos krigføring i fjerne himmelstrøk. Läs intervjun