Vil ha amerikanske soldater på «omforente områder», forsvaretsforum.no

Regjeringen la fredag frem en avtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA.

– Avtalen legger til rette for videreutvikling av det viktige samarbeidet med USA. Dette handler først og fremst om å ivareta norsk sikkerhet og norske interesser, men er også viktig for sikkerhet i Europa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

– Det er ikke realistisk at Norge skal forsvare seg utelukkende med egne styrker. Vi er medlem i Nato og vil støtte andre Nato-land slik de vil støtte oss. Dersom vi skal forsvare hverandre i alliansen, er det viktig at USA og andre allierte kan trene, øve, forhåndslagre og på andre måter forberede forsterkning til Norge, sier forsvarsministeren i pressemeldingen.

I følge Utenriksdepartementet oversendte proposisjon til Stortinget om Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021, står det at Forsvarsavtalen innebærer:

  • Avtalen endrer ikke norsk base- og atompolitikk, anløpsregler eller norske begrensninger på lagring av visse våpentyper på norsk territorium.
  • Avtalen inneholder et bredt spekter av regler som er viktige for den praktiske gjennomføringen av amerikansk militær aktivitet i Norge, som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenester og infrastrukturinvesteringer. […]
  • Avtalen sier det ligger en forpliktelse til å følge norsk regelverk og Norges folkerettslige forpliktelser, likevel slik at USA anser at forpliktelsen kun gjelder så lenge det er forenelig med amerikanske tjenstlige behov.
  • Avtalen oppretter «omforente områder», som er viktige i videreutviklingen av forsvarssamarbeidet. Disse områdene vil være på flystasjonene på Sola, Evenes og Rygge og orlogsstasjonen på Ramsund. I fremtiden kan det opprettes flere omforente områder. Läs artikel