Magdalena Andersson: Brett stöd för Nato krävs, di.se

Statsminister Magdalena Andersson (S) säger att ett beslut om svenskt Natomedlemskap kräver tre fjärdedelars majoritet i riksdagen.

”Som statsminister måste jag alltid fatta det bästa beslutet för Sveriges säkerhet.”[…]

Den troliga majoriteten i riksdagen som nu visat sig gälla. Hur ser du på den?
”När vi fördjupade vårt säkerhetssamarbete med Finland så var bedömningen att det var ett beslut som behövde fattas med tre fjärdedelars majoritet och den här frågan bör också rimligen ha samma beslutsprocess. Hur som helst är min ambition som statsminister att det vägval Sverige gör så kommer vi söka brett samförstånd i den frågan. Det här är inte en fråga som jag tycker lämpar sig för politisk strid”, fortsätter Andersson. […]

Andersson hänvisar ändåtill den säkerhetspolitiska analys som just nu görs i Sverige, där regeringen och riksdagspartierna deltar. Den ska vara klar senast sista maj.

”Jag anser själv som statsminister att det är viktigt att vi först analyserar, vänder och vrider på läget och sedan bestämmer vägen framåt. Jag kommer alltid sätta Sveriges säkerhet främst”, säger hon. Läs  intervjun