Viktigt möte i Vita huset,

Republikens president Sauli Niinistö besökte tillsammans med sina nordiska statsmannakolleger Vita huset i fredags. Finländska statsbesök i USA är inte vardagsmat, senast var det Tarja Halonen som träffade George W. Bush i april 2002.,,

Sauli Niinistö iklädde sig – och Finland – rollen som brobyggare. Mellan raderna kunde man i eldskrift läsa att bugningen mot USA inte betyder att man vänder aktern mot Ryssland.

Niinistö framhöll betydelsen av dialog med Ryssland, samtidigt som han sade att Finland är stolt över den långvariga och täta vänskapen med USA och att vi har förbundit oss att ytterligare stärka detta kompanjonskap. Obama i sin tur betecknade de nordiska länderna som en stormakt som tar ett större ansvar för till exempel krishantering än vad deras storlek förutsätter. Läs artikel