Vid vägs ände – en plan för B för Sveriges engagemang i Mali, frivarld.se

Diana Janse, tidigare Sveriges ambassadör i Mali, Niger, Mauretanien och Burkina Faso

[…] Men sedan propositionerna om det militära deltagandet i franskledda Task Force Takuba och FN-insatsen Minusma lades fram för riksdagen och biståndsstrategin klubbades av regeringen förra året har det politiska läget i Mali förändrats och försvårats. Inom loppet av nio månader har två militärkupper ägt rum, i augusti 2020 och maj 2021. Landet är inne på sin tredje president – en juntaledare – och sin femte regering inom loppet av ett år. Därtill har Frankrikes president Emmanuel Macron som svar på den senaste kuppen meddelat att Frankrike nu ska stöpa om sin militära närvaro i Mali i grunden.
Vad betyder den senaste händelseutvecklingen för Sverige i Mali? Vad finns att
göra när ”mer av samma” inte tycks bita?

[…] Det finns slutligen anledning att för framtiden utvärdera hur samarbetet, kommunikationen och samverkan med Frankrike har fungerat, och hur regeringen har riggat operationell kontroll, insyn och samverkansmekanismer mellan Sverige och Frankrike. Det gäller framför allt hur Frankrike har förankrat beslutsfattande som direkt berört Sverige med Sverige inom ramen för Takubainsatsen. Mycket står på spel i regionen. Framtiden för Mali ter sig mer dyster och oviss än någonsin. Trots nio år av massivt bistånd och stöd från omvärlden har utvecklingen i Mali stadigt gått i fel riktning. Utifrån ett svenskt perspektiv förefaller det rimligt att ta ett steg tillbaka och ärligt rannsaka både våra insatser, våra partners och realismen i de mål vi har satt för vår närvaro. Sverige är – trots den generösa prislappen på vårt Mali-engagemang – en del av en större helhet, som också den måste fungera. Det gäller inte minst Frankrikes agerande samt EU- och FN-kollektivets samlade insatser. Men allra mest gäller det Malis eget agerande. Vad som ter sig mindre rimligt är att fortsätta mer eller mindre som om inget hänt, med more of the same och hoppas på att resultaten plötsligt blir helt andra. Säkert finns här att lärdomar att dra. Säkert finns det sådant vi i framtiden kan göra bättre, eller inte borde göra alls. Läs rapporten