– Vi trenger nye stridsvogner så raskt som mulig, tv2.no

– Moderne stridsvogner er en avgjørende del av enhver troverdig hær. Både våre allierte og potensielle motstandere moderniserer. Denne utplasseringen understreker den norske hærens behov for nye stridsvogner så raskt som mulig.

Dette sier Per Espen Strande, kommunikasjonssjef i Hæren, i en kommentar til TV 2, etter at Russland har utplassert 26 moderniserte stridsvogner av typen T-80BVM ved grensen mot Norge og Finland. […]

Hærsjef Eirik Kristoffersen har tidligere bedt om at det må anskaffes 84 stridsvogner til Hæren, og sa i oktober til Nye Troms at han ønsker stridsvogner og kampvogner i Brigade Nord.

– Hæren har i dag en svært beskjeden størrelse, og må styrkes betydelig. Hvis ikke viljen er til stede hos myndighetene til å gjøre dette, vil landets politiske handlefrihet begrenses, sa han til Aftenposten. Läs artikel