Vi tar försvarspolitiken på allvar, fösvarsminister Peter Hultqvist och Erik Ezelius (S), riksdagsledamot, Skaraborgsbygden

…Redan nu har vi sett effekt av försvarsbeslutet. Vi ser mer och mer komplexa övningar, en förändrad krigsorganisation och slutleverans av JAS Gripen C/D. Dessutom har Försvarsmakten återinfört kustrobot, tidigarelagt etableringen stridsgruppen på Gotland. Inom kort beslutar regeringen om att komplettera den frivilliga rekryteringen med ökat inslag av värnplikt. Försvarsbeslutet ska genomföras fullt ut.

För att förbereda nästa försvarsbeslut tillsätts nu en ny försvarsberedning under ledning av Björn von Sydow. Beredningen ska genomföra en övergripande genomlysning av säkerhets- och försvarspolitiken och dessutom särskilt belysa sex områden:

  1. Totalförsvarets framtida roll och uppbyggnad.
  2. Fortsatt utveckling av försvaret på Gotland.
  3. Krigsorganisationens förmåga och dimensionering.
  4. Utvecklingen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan.
  5. Hur plattformen för svensk cyberförmåga kan utvecklas.
  6. Internationella militära samarbeten och särskilt en fördjupning av samarbetet med Finland. Läs artikel