Vi sossar har ingen Natoskräck, Åsa Lindestam Norrtelje Tidning

Precis som Göran Pettersson skriver argumenterades både för och emot ett Natomedlemskap och jag kan konstatera att det finns många som delar den socialdemokratiska uppfattningen att Sverige fortsatt ska förhålla sig militärt alliansfritt.

I mitt uppdrag som vice ordförande i försvarsutskottet har jag deltagit i, och kommer också framgent att delta i, Nato PA:s möten runt om i Europa och i USA. Vi socialdemokrater har ingen beröringsskräck med Nato. Tvärtom, vi formaliserar samarbetet på ett djupare sätt än någonsin den gamla moderatledda regeringen gjorde. Men vi vet också att det i ett allt mer ansträngt säkerhetspolitiskt läge är av största vikt att agera ansvarsfullt, pragmatiskt och att hålla huvudet kallt. Läs artikel