Vi skal have et større, stærkere og mere fleksibelt forsvar af Danmark, Marie Krarup, Dansk Folkeparti, puls.b.dk

Vi har en stærk allieret i NATO, som det er vigtigt, vi holder fast i. Men vi bliver kritiseret for ikke at bruge nok ressourcer på vores forsvar, fordi vi ikke lever op til NATO-kravet om at bruge 2% af BNP på forsvaret. I dag bruger vi med 1,17 %. Det skal vi rette op på. Derfor støtter Dansk Folkeparti regeringens ønske om et substantielt løft af forsvarsbudgettet…

Siden 2004 har Danmark haft et forsvar, der kun var rettet imod deltagelse i internationale opgaver langt fra Danmark. Vi har fået et såkaldt ekspeditions-forsvar. Dermed har vi overset forsvaret af Danmark – dvs. territorialforsvaret og evnen til at indgå i forsvarsopgaver indenfor NATO – områdeforsvar.

Det danske forsvar skal selvfølgelig ikke kun kunne bidrage til internationale opgaver. Det danske forsvar skal også kunne forsvare vores eget territorium. Det kræver, at vi øver på en anden måde, at vi opretter en reserve og mobiliseringsstyrker, samt at vi indkøber materiel rettet imod opgaven, – det drejer sig om luftforsvar, panserværn, ubåde og udstyr til at opdage ubåde og bekæmpe dem. Vores fregatterne bør også udrustes til områdeforsvar og evt. missiler. Ligeså skal vi have og materiel til mineudlægning i egne farvande. Og så skal vi ruste os til de nye cyber-udfordringer ved bl.a. at deltage i NATO´s cybercenter i Tallin. Läs artikel