Vi sier nei til amerikanske baser på norsk jord, facebook

Ivar Johansen, Administratör för Nei til amerikanske baser på norsk jord sedan 13 oktober 2021
Vi sier nei til amerikanske baser på norsk jord. Ved å gi amerikanerne baser i Norge bidrar vi til styrkeoppbygging og militær rivalisering i våre nærområder. Dette reduserer vår trygghet og handlefrihet. Amerikanske baser øker den militære spenningen, i strid med det som var formålet med baseerklæringen og reservasjonen mot atomvåpen. Vår interesse er å opprettholde lavest mulig spenning i nordområdene. Baseavtalen gjør det motsatte.
Dette er baser som gjør norske lokalsamfunn til terror og bombemål. Basene, tropper og utstyr kan amerikanerne bruke for krigsoperasjoner i andre land.
Norge skal ikke delta i out-of-area-operasjoner i utlandet.
Gruppa er nøytral i forhold til partier og organisasjoner.
Denne gruppa har et definert, avgrenset, tema: Nei til amerikanske baser på norsk jord. Läs inlägget