Vi måste samtala med Ryssland, Torsten Kälvemark, Mänsklig Säkerhet

Den fortfarande ständigt resande Carl Bildt var nyligen i Ryssland. Där träffade han bland annat företrädare för presidentadministrationen i Kreml. På sin blogg Alla dessa dagar gjorde han i sammanhanget några intressanta reflektioner. Han pekar där på Rysslands uppenbara ekonomiska problem och ett med åren tilltagande auktoritärt styre. De förhoppningar han för ett par decennier sedan hade om en mer demokratisk utveckling har inte besannats. Men han understryker samtidigt vikten av samtal trots dagens politiska motsättningar:I dag är Ryssland i mångt och mycket ett oberäkneligt land där det är svårt att undgå intrycket av att en regim som badar i machonationalism kommer att bli mer beroende av militära äventyr för att bibehålla sin ställning.

Och i detta ligger alldeles självklart betydande risker – allra främst för Ryssland självt.

Men trots – eller kanske på grund av – detta förblir det viktigt att ha nära kontakt och också dialog med detta Ryssland. Läs artikel