Vi må ta alvoret på alvor, nye-troms.no

[…] Slik innledet generalmajor Odin Johannessen sin tale i Oslo Militære Samfund mandag. Hærsjefen var i det videre veldig tydelig på at Hæren må styrkes for at Norge skal ha et troverdig forsvar i ei urolig tid, og hans fagmilitære råd er at den framtidige Hæren bør bestå av to brigader.[…]

At kjernen i dette Forsvaret må bygge på en visshet om at vi i størst mulig grad skal evne å ivareta vår egen sikkerhet. Likevel mener vi at vår NATO-tilknytning er viktig, og at den har vært riktig gjennom tiår preget av kald krig og kringvern for vestlige frihetsidealer stilt opp mot det totalitære. For vår størrelse, holdt opp mot vår geopolitiske og strategiske betydning og plassering, tilsier at det er slik vi må ha det. Men vi må likevel aldri la NATO-medlemskapet bli ei sovepute. Og i ei usikker og omskiftelig tid er dette viktigere enn noen gang før. For det er selvsagt norske soldater som har størst interesse av å forsvare Norge. Og derfor må vi holde oss med et forsvar som tar utgangspunkt i nettopp det. Og i dette bildet er en hær i tråd med hærsjefens råd, helt essensiell. […]

For det er noe som skurrer i et bilde der vi først stiller oss last og brast med den sanksjons- og konfrontasjonslinja overfor Russland som NATO og EU valgte etter annekteringa av Krim. At vi deretter vedtar å «tømme» Nord-Norge for hærhelikoptre og legge ned én av våre tre manøverbataljoner i daglig drift. At vi ikke gjør noe for å nærme oss det 2-prosentmålet for pengebruk på Forsvaret som vi har forpliktet oss til overfor våre allierte. Og at vi behandler forsvarsspørsmål som hvilke som helst andre spørsmål der lokalpolitiske hensyn, distriktsarbeidsplasser og lokalisering er overordnet viktig. For det er slik vi ser det. Läs artikel