Vi lever i en allt farligare värld, Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet

…Vi balanserar på randen till storskaliga katastrofer. Nyligen skedde ett försök till militärkupp i Turkiet mot den folkvalda presidenten. Tack och lov misslyckades kuppmakarna. Annars hade vi haft ett inbördeskrig i detta land i Europas närhet med 75 miljoner invånare, vilket skulle medfört gigantiska flyktingströmmar.
Till det kommer USA och EU:s försök att destabilisera Ryssland efter statskuppen i Ukraina när den demokratiskt valda presidenten tvingades fly. Det är en lek med elden, en närmast bisarr politik som orkestreras från Washington där man dessutom de senaste månaderna förberett för kärnvapen vid den ryska gränsen och visat fullständig lomhördhet i snart tjugo års tid när Ryssland varnat för att sätta fart på rustningsspiralen. Ett Ryssland som inte kan hålla ihop – landet har mer än 140 miljoner invånare – utgör också ett hot om gigantiska flyktingströmmar.
Att i det läget få en krigshetsande president i form av Hillary Clinton, en som dessutom verkar helt sakna självkritik, utgör ett ytterst skrämmande framtidsperspektiv. Inte undra på att det militärindustriella komplexet i USA ger henne ett så massivt stöd.Läs artikel