Vi klarar oss bra utan Nato, Robert Sundberg, ledare i Dala-Demokraten

Nato har haft toppmöte i Warszawa. Sverige står utanför Nato och det kan Sverige fortsätta att göra i linje med en alliansfri säkerhetspolitik. Om Ryssland upplevs som hotande kan försvaret stärkas, finansierat med höjda skatter.

…Militären tar också en stor andel av Rysslands begränsade resurser i anspråk. Ryssland driver numera en nationalistisk politik och internationell profil i syfte att bli återupprättad som stormakt, helst jämbördig med USA och det ekonomiskt och militärt växande Kina.

Naturligtvis inger denna utveckling av Sveriges grannland Ryssland en viss oro och försämrat säkerhetspolitiskt läge för vårt land. Men det finns trots det ingen anledning att snabbt gå med i Nato. Är de borgerliga partierna oroliga kan de ju gå med på upprustning av det svenska försvaret, finansierat med borttagande av en del av de skattesänkningar som de genomfört. Läs artikel