Vi ändrar oss om EU:s försvarssamarbete, aftonbladet.se

SD: Det gynnar svensk försvarsindustri – därför säger vi ja

Oron för att det försvarspolitiska samarbetet inom EU – Pesco – utvecklas till en gemensam EU-armé eller en militarisering av unionen har minskat betydligt efter att flertalet länder, däribland Sverige, tydligt tagit avstånd ifrån och sagt nej till en gemensam EU-armé. Därtill har varje medlemsstat en vetorätt mot införandet av en sådan armé. Läs artikel